Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)


Vragen & Antwoorden


Deze publicatie wordt continu geactualiseerd om alle informatie

zo up to date mogelijk te houden.

De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De meest gestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) leest u hier.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is bedoeld voor zzp'ers en (kleine) ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel en door de coronacrisis in financiële problemen komen.

Komt u niet uit één van deze gemeenten? Neem dan contact op met de Bbz-afdeling van uw eigen woongemeente.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?

U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 • U bent een gevestigde zelfstandige tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent woonachtig in één van de volgende gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart als ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een digitale aanvraag doen via de website van Werkzaak Rivierenland. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Hoe lang is de Tijdelijke overbruggingsregeling beschikbaar?

Drie maanden. Vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat houdt de urennorm in?

Gemiddeld werkt u 1225 per jaar. Dat is 23,5 uur per week en 93,5 uur per 4 weken.

Het aantonen dat u voldoet aan het gestelde urencriterium kunt o.a. doen door een kopie bij te voegen van toepassing van de zelfstandigen- en of startersaftrek op uw aangifte-IB bij de Belastingdienst. Indien u hiervan geen bewijsstuk heeft, verklaart u dat u naar waarheid voldoet aan het urencriterium.

Welke bewijsstukken heb ik nodig voor mijn aanvraag?

Kopie van:

 • geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • bankpas
 • KvK-inschrijving
 • bewijs van zelfstandigenaftrek of startersaftrek

Wanneer ontvang ik mijn financiële ondersteuning?

De beslistermijn voor de nieuwe tijdelijke regeling (Tozo) is 4 weken. We doen onze uiterste best om uw aanvraag eerder af te handelen.

Hoe hoog is de inkomensaanvulling?

De hoogte hangt af van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en alleenstaande (ouder). Op basis van deze tijdelijke regeling biedt Werkzaak u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.

Kunnen ontvangen bedragen worden teruggevorderd?

Ja, dat kan. Als achteraf blijkt dat u geen recht heeft op deze tijdelijke regeling dan kan Werkzaak Rivierenland de bedragen terugvorderen.

Kan ik een bedrijfskrediet aanvragen?

 • U kunt een lening aanvragen van maximaal 10.517 euro met een rente van 2%. Maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 behoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Om hiervoor in aanmerking te komen dient u aan te tonen en naar waarheid te verklaren dat uw financiële problemen een gevolg zijn van de coronacrisis. In het aanvraagformulier kunt u aangeven of u hiervoor in aanmerking wil komen. Wij informeren u later over de mogelijkheden.

Ik heb een B.V. kan ik een beroep doen op de tijdelijke regeling?

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling als deze voldoet aan de wettelijke eisen:

 • het urencriterium
 • er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s
 • u dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat uw B.V. nu geen salaris kan uitbetalen

Wat kunnen we verwachten als mijn partner en ik beide ondernemer zijn?

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) van wie beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximum bedrag dat wordt uitgekeerd.

Als ik als zelfstandige nog loon of andere inkomsten heb kan ik dan nog voor Tozo in aanmerking komen?

Zelfstandigen die naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm krijgen geen aanvulling.

Waarom kan ik niet inloggen met DigiD?

Controleer of uw gegevens goed geregistreerd staan:

 • Ga naar Mijnoverheid.nl
 • Log in met DIGID
 • Klik op het linkermenu op Idententiteit daar staan uw identiteits- en adresgegevens

Hoe kan ik deze gegevens wijzigen?

 • Wijzigingen zoals adresgegevens geeft u door aan de gemeente waar u woont.
 • Zodra de gemeente de wijziging heeft doorgevoerd in de gemeentelijke basisadministratie dan is dit direct bekend bij alle overige overheidsinstanties (Werkzaak, Belastingdienst, etc.)

U kunt bij uw woongemeente melden dat uw adresgegevens niet goed zijn ingevuld.