In het kort

Leerwerkroutes

Wil jij een vak leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester? In de werkomgeving leer en groei je: je talent wordt (her)ontdekt. De werkcoach volgt samen met de leermeester je ontwikkeling. Werkgevers bieden de werkplek in de echte werkomgeving.

Na afloop van de leerwerkroute ben je klaar om de stap naar betaald werk met ondersteuning (loonkostensubsidie P-wet) te maken.

Meer weten over leerwerkroutes? Contact jouw werkcoach.