Vakantie in het buitenland?

Geef het door!


Met een bijstandsuitkering mag je op vakantie naar het buitenland. Je mag per kalenderjaar maximaal 28 dagen in het buitenland verblijven. Je uitkering wordt deze weken gewoon uitbetaald. Blijf je langer dan 28 dagen weg, dan word je gekort op je uitkering.

Hoe vraag ik een vakantie aan?

Geef je vakantie altijd door aan je werkcoach en je inkomensconsulent. Ook als je op familiebezoek gaat naar het buitenland. Doe dit vier weken voor je vertrek naar het buitenland. Doe dit ook als je in Nederland blijft en buiten je gemeente gaat. Dit is wettelijk verplicht.

Hoe doe je dat?