Werkzaak betreurt
voornemen Tiel
tot uittreden Werkzaak


Maandag 13 mei nam Werkzaak Rivierenland kennis van het voornemen van de gemeente Tiel om uit Werkzaak te treden per 1 januari 2021. Ons bestuur betreurt dat Tiel zich genoodzaakt ziet om tot dit voornemen te komen.


Onze dienstverlening gaat gewoon door

Tiel voert in de komende periode onderzoek uit naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet in of voor de gemeente Tiel. Op basis van dat onderzoek neemt de raad van Tiel een definitief besluit over al dan niet uittreden uit Werkzaak. Onze dienstverlening gaat gewoon door. De komende periode blijft Werkzaak werkzoekende uit Tiel ondersteunen bij het vinden van werk.