Oproep

van de OR

De OR houdt aanvullende verkiezingen in januari 2020.


Je kunt jezelf verkiesbaar stellen als:

  • je de belangen van alle medewerkers kunt en wilt vertegenwoordigen.
  • de afgelopen 6 maanden “in dienst en werkzaam bent bij Werkzaak”.


Vind je overleggen met medewerkers van diverse afdelingen leuk en kun je beleidstukken lezen en begrijpen? Meld je aan!

Iets voor jou?

Meld je aan vóór 19 december via: ondernemingsraad@werkzaakrivierenland.nl

Vakbondsleden kunnen zich aanmelden via de vakbonden.