Vacature!

Cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard zoekt nieuwe leden


De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen hun dienstverlening zo goed mogelijk inrichten en laten aansluiten op de behoefte die er leeft onder haar inwoners. Dit doen zij met behulp van een cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert het college over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan. De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Het gaat om een periode van vier jaar.

Wat zijn je vaardigheden en persoonlijke kenmerken?

  • Je bent sociaal vaardig en collegiaal.
  • Je bent communicatief vaardig en niet bang om je mening te geven.
  • Je kunt gevraagd en ongevraagd advies geven over de vorming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Denk hierbij aan beleidsstukken, collegevoorstellen en raadsvoorstellen.
  • Je kunt een constructieve en onafhankelijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van minimaal één van de vier wetten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • Je bent niet ambtelijk of politiek actief binnen de gemeente Maasdriel of Zaltbommel.
  • Je woont in de Bommelerwaard.

Wilt u meer weten over deze vacature?

Kijk dan op www.maasdriel.nl of www.zaltbommel.nl.


Kandidaten die geïnteresseerd zijn in het werk van de cliëntenraad Bommelerwaard kunnen hun belangstelling vóór 27 juni 2019 kenbaar maken. Stuur een mail aan Eline van Lith via info@maasdriel.nl o.v.v. cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard.