Elektrisch rijden

voor Speciaal Facilitair


Werkzaak heeft een elektrische auto voor Speciaal Facilitair gekocht. Elektrisch rijden draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit.

Ook het CB in Culemborg werkt hard aan verduurzaming van zijn wagenpark. Ze kochten een elektrische bakfiets om in Culemborg te bezorgen. Gordon en Neil, twee medewerkers van Werkzaak Rivierenland, rijden met de elektrische fiets van CB. Als het bevalt in Culemborg wil CB ook in de omliggende dorpen leveren met een elektrische bakfiets.