Naar de dokter?

de regels


Als je naar de dokter moet (een deskundige persoon, instantie of een arts) vindt dat in je ‘vrije tijd’ plaats. Wat houdt dat in?

 • Tijd vóór en ná werktijd
 • Tijdens vakantie
 • Tijdens ingeplande compensatie-uren


Je krijgt geen bijzonder verlof voor het doktersbezoek (inclusief reistijd).

Lukt het niet om het doktersbezoek in je vrije tijd te plannen?

Dan heb je volgende mogelijkheden:

 • De afspraak verzetten, zodat je het bezoek voor of na werktijd kunt afleggen.
 • Je werktijden in overleg met je leidinggevende tijdelijk aanpassen zodat je het doktersbezoek in je vrije tijd kunt afleggen.
 • De afspraak door laten gaan en vakantieverlof opnemen.
 • De afspraak verzetten, zodat je het bezoek tijdens ingeplande compensatie-uren kunt afleggen.
 • De afspraak door laten gaan, waarbij de uren die het bezoek (inclusief reistijd) hebben geduurd niet worden uitbetaald.

Bijzonder verlof

Lukt dit niet, dan kun je bijzonder verlof bij doktersbezoek aanvragen. Vraag je leidinggevende hiervoor om een formulier. Dit formulier vul je in en stuur je naar Team Rechtspositie. Je voegt hier dan ook een kopie van het afsprakenkaartje bij.


Je krijgt dan vanzelf een brief thuis toegestuurd waarin staat of je wel of geen bijzonder verlof bij doktersbezoek krijgt. Als je dit toegekend krijgt, dan kost het doktersbezoek je geen vakantieverlof.

Ziekteverzuim

de regels


Werkzaak Rivierenland vindt het belangrijk om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Medewerkers van Werkzaak houden zich daarom aan de volgende regels:

Ziekmeldingen

 • vóór 09.00 uur ’s morgens op de eerste dag van het verzuim.
 • bij je leidinggevende (of een plaatsvervanger) én (indien van toepassing) bij de werkcoach.
 • persoonlijk en per telefoon. Niet door iemand anders, per sms of e-mailbericht.


Let op!
Als je je aan één van bovengenoemde punten niet houdt, wordt de ziekmelding niet geaccepteerd.

Je geeft door:

 • je telefoonnummer en (verpleeg)adres.
 • je lopende afspraken en werkzaamheden.
 • hoe lang het ongeveer gaat duren.
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

De zieke medewerker:

 • is verplicht op het spreekuur te verschijnen.
 • kan deze afspraak niet zelf afzeggen.
 • moet tijdens het ziekteverzuim (telefonisch) bereikbaar en beschikbaar zijn voor de leidinggevende / werkcoach.
 • mag ondertussen geen ander werk doen zonder toestemming van de leidinggevende / werkcoach.
 • moet de adviezen van de medische dienst opvolgen.
 • is verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek.
 • is verplicht aangepast werk te accepteren, ook als dat op een andere afdeling of vestiging is.

Terugkeer na ziekteperiode

Zodra je weer (gedeeltelijk) kunt werken, geef je dit zo snel mogelijk door aan je leidinggevende en/of werkcoach.

Ziek
tijdens
vakantie?

We hopen natuurlijk dat je ongestoord van je vakantie kunt genieten. Maar wat moet je doen als je op vakantie bent en ziek wordt?

Wat moet je doen?

 • Meld je leidinggevende/werkcoach of de vervanger zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) dat je ziek bent geworden tijdens je vakantie.
  Tip: neem deze telefoonnummers mee op vakantie.


 • Blijf bereikbaar. Geef je adres en telefoonnummer door waarop je te bereiken bent tijdens je vakantie.


 • Vraag de dokter die je behandelt om een verwijsbrief of doktersverklaring. Bewaar deze goed!
 • Deze bewijzen of doktersverklaringen moeten in een leesbare taal zijn getypt (dus niet handgeschreven). Naast Nederlands zijn deze talen Engels, Frans of Duits.


 • Als je nog niet naar Nederland terug mag reizen vanwege medische redenen, terwijl je vakantie al voorbij is, zorg er dan voor dat je hier een bewijs van kan laten zien.


 • Ben je weer terug in Nederland? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je leidinggevende/werkcoach of de vervanger. Zij verzorgen een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige.


 • Ziekmeldingen die je ná je vakantie doet, en die gaan over je vakantieperiode, kunnen we niet accepteren.


We wensen je een hele fijne vakantie!