Pilot

Werkzaak Rivierenland startte de pilot Poort activering. Ook het cluster jongeren doet mee aan de pilot in West Betuwe en Culemborg. De pilot loopt van 1 mei tot en met 1 oktober 2019. Normaal gesproken krijgt een werkzoekenden twee gesprekken. Eén met de poortwachter van Werkzaak om zijn uitkering te regelen en een tweede gesprek met een werkcoach om de kansen op werk in beeld te brengen.

In de pilot onderzoeken we een nieuwe aanpak waarbij de werkzoekenden één gesprek heeft met de poortwachter en werkcoach samen. In dit eerste gesprek wordt duidelijk of er recht is op een uitkering en wordt besproken hoe de jongere zo snel mogelijk aan het werk kan of een opleiding kan starten. De jongere hoeft nu nog maar één keer zijn verhaal te doen en heeft vanaf de eerste dag vaste aanspreekpunten.

“De jongere hoeft nu nog maar één keer zijn verhaal te doen...”

Het doel van de pilot is om te beoordelen of een intensievere samenwerking tussen de werkcoaches en de poortwachter en een snellere inzet van de werkcoach tijdens de aanvraag periode leidt tot een eerdere uitstroom naar werk.


Voorafgaand aan de pilot zijn de belangrijkste verbeterpunten in het werkproces achterhaald. Dit zijn de communicatie tussen werkcoaches en poort en de periode tijdens de activeringsperiode wanneer er ingezet wordt op werk.


De pilotgroep komt in september bij elkaar voor een tussenevaluatie en om te kijken wat de eerste resultaten zijn en waar mogelijk de knelpunten en successen liggen.

De verwachting is dat er met een verbetering van dit proces:

  • Korte communicatie lijnen tussen poort intake en werkcoach ontstaan.
  • Eerdere inzet van werk activering.
  • Er tijdwinst ontstaat doordat de administratieve last vermindert.
  • Kortere uitkering of geen aanvraag bij aanvaarding werk.

Deel deze pagina