Ruim 1000 jongeren weer op weg

Interview met Katja van der Pol


Katja van der Pol is trajectbegeleider bij Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC). Ze legt uit wat het RMC doet om jongeren tussen de 18 en 23 die zonder startkwalificatie school verlieten weer naar school of een andere oplossing te krijgen.

Startkwalificatie: minimaal havo-diploma of een diploma op MBO 2 niveau

In gesprek met ruim 1000 jongeren

Katja is een van de 5 trajectbegeleiders die in Regio Rivierenland jaarlijks meer dan 1000 jongeren helpen. Ze spreken ruim 700 verzuimende jongeren (preventietrajecten) om te voorkomen dat ze uitvallen en begeleiden 375 jongeren die het onderwijs voortijdig verlieten. De preventieve trajecten zijn belangrijk, omdat hoog verzuim vaak een voorbode voor schooluitval is. DUO meldt alle jongeren die verzuimen of het onderwijs verlaten bij het RMC. Verzuimende jongeren worden in overleg met school opgeroepen voor een gesprek. De medewerkers van de administratie hebben met alle uitgevallen jongeren contact over een hulpaanbod. Staat een jongere daar voor open? Dan, volgt het gesprek met de trajectbegeleider. Een traject kan bestaan uit één gesprek (vaak bij preventie) of langduriger met meer begeleiding voor een lange periode, soms wel een jaar.

Mogelijkheden duidelijk krijgen

Katja: ’Samenwerking is essentieel voor ons, met de scholen en ook met hulpverleners rond jongeren zoals Wijkteams, Pro persona, verslavingszorg en maatschappelijk werk. De scholen zijn belangrijk voor het signaleren, de andere hulpverleners voor het aanpakken van problematiek waarmee de jongeren te maken hebben. Ook met Werkzaak werken we steeds beter samen aan oplossingen voor jongeren.’


Katja start een traject altijd met een intakegesprek. Ze bespreekt de problemen met school en in iemand zijn levenssituatie. Ook de vaak aanwezige schoolwens komt aan bod. Katja probeert duidelijk te krijgen wat er nodig is om terug naar school te gaan en welke mogelijkheden er zijn.


"Ik kijk waar iemand succesvol kan zijn en plezier in kan hebben."

Katja van der Pol, Trajectbegeleider RMC


Katja: ‘Ik kijk waar iemand succesvol kan zijn en plezier in kan hebben. Daarvoor gebruiken we regelmatig beroepskeuze- en persoonlijkheidstesten. Als ik weet welke factoren uit de levenssituatie van invloed zijn op school bied ik ook praktische hulp om dat aan te pakken, bijvoorbeeld het regelen van financiële zaken en wat je moet doen als je wilt leren en werken. Soms is er zoveel aan de hand in iemand zijn leven dat school tijdelijk geen optie is. Dan gaat het gesprek over wat er wel kan en hoe je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering regelt. De contacten daarover met Werkzaak lopen goed. Mede door de invoering van het cluster jongeren weten we elkaar steeds beter te vinden en leren elkaar beter kennen. Daardoor trek je echt samen op in het belang van een jongere. Ik ben regelmatig bij Werkzaak om iets door te spreken zoals een uitkering of traject. Dat we op uitvoerend niveau over casussen en op beleidsniveau in onder andere projectgroepen samenwerken verhoogt de kwaliteit van de samenwerking.’


In de projectgroep kwetsbare jongeren denkt het RMC mee over de juiste integrale samenwerking en de visie hierop, zodat er gezamenlijk nog beter ondersteuning aan jongeren gegeven kan worden. Dat zet het RMC aan het denken over hoe jongeren nog gerichter benaderd kunnen worden op basis van de kennis die het RMC heeft. Het RMC heeft namelijk alle jongeren in de regio in beeld en weet wat ze doen aan opleiding.


Katja: ‘In de toekomst zien wij mogelijkheden om de samenwerking door te ontwikkelen. Juist om nog beter te kijken naar de problematiek van de jongeren. We zien dat hun problematiek zwaarder is geworden.’


Voorbeeld

Katja begeleidt nu een jongen die stopte met school door hele diverse problematiek; persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met een lastige thuissituatie. Deze jongen wil heel graag weer naar school en kan dat ook qua niveau. Eerst moeten zijn problemen aangepakt worden om succesvol verder te gaan met school. Katja wil tegelijk voorkomen dat hij een jaar thuis komt te zitten. Zij heeft ingezet op acties om hem sterker te maken. Er is nu hulpverlening voor zijn problemen. En hij is aan de slag op de Poppenbouwing bij Werkzaak waar hij zijn werknemersvaardigheden ontwikkelt. De contactpersoon bij Werkzaak heeft dit in gang gezet en houdt Katja op de hoogte van devorderingen. Dit geeft de jongen rust en de kans om aan zichzelf te werken en de optie school blijft open voor op termijn.