01


Wat is een loonwaardemeting?

De arbeidsproductiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking kan lager zijn dan die van een reguliere werknemer die dezelfde taken uitvoert. Het is logisch dat u voor deze medewerker minder wilt betalen. In dat geval kan de loonwaardemeting een uitkomst zijn. Deze geeft namelijk precies aan wat het verschil in productiviteit is met een reguliere collega.

Aanleidingen voor een loonwaardemeting

  • De werknemer met een beperking heeft belang bij een reĆ«ele loonwaarde, gericht op de optimalisatie van zijn arbeidsmogelijkheden en ontwikkelpotentieel - en het zelfstandig verdienen van een inkomen.
  • U heeft belang bij een loonwaarde die de medewerker in staat stelt om met functionele beperkingen (ongeveer) dezelfde balans tussen prestatie en kosten te behalen als een reguliere werknemer.
  • Gemeenten en UWV besparen op uitkeringskosten - de subsidieverstrekker compenseert u als werkgever voor de lagere arbeidsproductiviteit
  • De maatschappij streeft ernaar de voorhanden zijnde middelen zo effectief mogelijk in te zetten en tegen redelijke (extra) kosten beide bovenstaande belangen te matchen, met als resultaat duurzame arbeidsparticipatie.

Doel van de participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

interesse gewekt?