Kennis
van zaken

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een ziekte of handicap aan werk helpen én houden. Om precies te zijn 125.000 vóór 2026. Het gaat hierbij om werknemers die niet in staat zijn om zelf het minimumloon te verdienen. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken om extra banen en mogelijkheden te creëren voor deze doelgroep.

In overleg met werkgeversorganisaties is vastgesteld op welke ondersteuning werkgevers kunnen rekenen. Eén van de middelen is een subsidie op de loonkosten. Deze kan aangevraagd worden als de nieuwe werknemer niet in staat is om de, in het bedrijf geldende standaard arbeidsproductiviteit te halen. Een gevalideerde methode om de productiviteit vast te stellen is de loonwaardemeting.

In dit Kennis van Werkzaken magazine geven we een toelichting op wat de loonwaardemeting precies is, geven we informatie over loonkostensubsidie en benoemen we de voordelen voor u als werkgever.