02


Hoe werkt het?

Mentorwijs

De afgelopen jaren hebben we veel positieve ervaring opgedaan met de training Mentorwijs. Inmiddels zijn ruim honderd leidinggevenden van diverse bedrijven uit de regio u voorgegaan. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding van een nieuw programma voor de training Mentorwijs. Deze bestaat uit vijf bijeenkomsten inclusief een intake. Hiermee willen we nog beter aansluiten bij uw wens en leervraag als werkgever

Een objectieve, betrouwbare en zorgvuldige vaststelling van de loonwaarde is van belang voor zowel de werkzoekende, u als werkgever, gemeenten en UWV die de loonkostensubsidies uitvoeren. Er zijn daarom in de loop der tijd een aantal methodes ontwikkeld om de loonwaarde te bepalen. In Rivierenland is gekozen om de loonwaarde met Dariuz te meten. Dariuz is in samenwerking met TNO ontwikkeld en een wetenschappelijk onderbouwde variant van loonwaardemeting. Met Dariuz is inmiddels al vele jaren ervaring opgedaan.

De methode is aangepast, fijn geslepen en gevalideerd: de uitkomsten kloppen. Het is dus een praktische tool die objectief vaststelt welke prestatie de nieuwe werknemer levert en hoe zich dat verhoudt tot een collega die geen arbeidsbeperking heeft. Het gaat in de praktijk dus vaak om de vergelijking van concrete takenpakketten.

Daarnaast wordt gekeken welke extra inzet u nodig heeft om de werknemer op het gewenste niveau te krijgen. En tenslotte krijgt u advies over hoe u de inzetbaarheid structureel maakt. Goede handvatten voor P&O en de leidinggevenden. Vooral ook omdat er vaak nog niet heel veel ervaring is met deze doelgroep.

Met deze meetmethode kijkt men naar

  • De productiviteit versus de vereisten van de uit te voeren taken (tempo, kwaliteit, begeleidingsbehoefte).
  • De productiviteit van de nieuwe medewerker versus die van een reguliere collega bij dezelfde taken.
  • Welke vormen van (financiële) ondersteuning passend zijn.
  • Indien van toepassing: wat de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie moet zijn.

Begeleiding door een werkcoach

Goede begeleiding is belangrijk. Niet alleen bij de start, maar zeker ook op langere termijn. Juist als de routine erin sluipt en collega’s helemaal aan elkaar gewend zijn, worden sommige dingen niet meer uitgesproken. Door eens in de zoveel tijd een gesprek te voeren met een werkcoach, zorgt u dat alles goed blijft lopen. U kunt hier al bij de plaatsing afspraken over maken.

interesse gewekt?