03


Loonkostensubsidie of loondispensatie?

Loondispenstatie

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan de andere werknemers.


Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is, na beoordeling, mogelijk.

De loonwaardemeting wordt door uitkerende instanties beschouwd als een betrouwbaar instrument om vast te stellen of u als werkgever in aanmerking komt voor een vorm van subsidie op de loonkosten.

Welk financieel voordeel?

Voor welke financiële tegemoetkoming u in aanmerking komt, hangt af van de wet waaronder de werkzoekende valt. In de Wajong wordt gewerkt met loondispensatie. Voor mensen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of Participatiewet wordt gebruik gemaakt van loonkostensubsidie. Hieronder vallen ook mensen met een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of ANW-uitkering.

Het verschil

Het verschil tussen beide vormen zit hem in de manier waarop de aanvulling op het loon gegeven wordt. Uitgangspunt voor de berekening is het minimumloon of het functieloon en niet het salaris dat u eventueel van plan bent te gaan betalen.

Het voordeel

In geval van LKS

Werkgever betaalt het loon aan de medewerker en ontvangt van Werkzaak een financiele tegemoetkoming voor het verlies aan productiviteit, dit noemen wij een loonkostensubsidie.


In geval van loondispensatie (alleen bij Wajong)

Werkgever betaalt medewerker het loon op basis van de productiviteit van de medewerker, dit is dus minder dan het functieloon wat voor de functie die uitgevoerd wordt betaald zou moeten worden. De medewerker ontvangt vanuit UWV een aanvullende uitkering.


Bekijk hier de animatie over de voordelen van loonkostensubsidie.

Loonkostensubsidie

De werkgever betaalt het minimumloon of het functieloon. Het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon wordt door middel van loonkostensubsidie aan u, de werkgever gegeven.

interesse gewekt?