04


Het proces van loonwaardebepaling

Loonwaardemeting

Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de loonkosten, wordt optimale en duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd.

In drie stappen wordt een betrouwbare loonwaarde vastgesteld. Dit wordt gedaan door een gecertificeerde loonwaardemeter van UWV of Werkzaak.

3 stappen

  • Duurzaamheid van de plaatsing.
  • Omvang additionele kosten.
  • Advies om loonwaarde en duurzaamheid te verhogen.

De uitkomsten

De resultaten worden vertaald naar een totale arbeidsprestatiewaarde van de werknemer in een percentage ten opzichte van het complete takenpakket. Er wordt een verwachting geschetst over de productiviteit ontwikkeling

en een advies uitgebracht over planning van het vervolgonderzoek.

Het eindrapport dat na deze meting volgt geeft inzicht in:

  • de duurzaamheid van de plaatsing;
  • hoe de loonwaarde en duurzaamheid verhoogd kunnen worden;
  • een gedegen advies over de begeleiding van de werknemer voor u als werkgever en de werkcoach.

interesse gewekt?