Taalakkoord

Een van de
grootste taalakkoorden
van Nederland

Eind 2017 ondertekenden 44 organisaties het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. 'Een van de grootste Taalakkoorden van Nederland! Daar kunnen we als regio trots op zijn', aldus wethouder Laurens Verspuij van de gemeente Tiel tijdens de start van de bijeenkomst. Meer deelnemers sloten aan en de teller staat nu op 47. In dit Taalakkoord staan concrete afspraken. Iedere deelnemer benoemde eigen acties tot en met 2020.

eind 2017

44

organisaties

2019

47

organisaties


'Niets is mooier dan akkoorden sluiten,
maar uiteindelijk gaat het om de resultaten.'

Laurens Verspuij, wethouder


Duurzame samenwerking

Onder de 47 deelnemers zitten gemeenten, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Deze partijen zetten zich in voor een duurzame samenwerking tussen organisaties die laaggeletterden herkennen, signaleren en doorverwijzen naar aanbieders van educatietrajecten. Nieuwe partijen kunnen zich aansluiten.

Taalakkoord voor regio Rivierenland

Een werkgroep monitort de ontwikkelingen. Alle ondertekenaars worden halfjaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken en komen 1 à 2 keer per jaar bij elkaar.

Aandacht laaggeletterdheid nodig

In de regio Rivierenland heeft één op de zeven inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze begrijpen bijvoorbeeld een brief van de school van hun kinderen niet, of een tekst van de gemeente. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Daarom is het belangrijk om ze te helpen.