Screenen aan de poort
pilot van Werkzaak

Omdat Laaggeletterdheid een (grote) barrière is voor toetreding tot de arbeidsmarkt is het daarmee een actueel thema voor Werkzaak Rivierenland. Vanuit haar rol en verantwoordelijkheid is het zaak om laaggeletterdheid terug te dringen. Naast het ondersteunen van werkgevers in de regio, is Werkzaak Rivierenland ook binnen haar eigen organisatie bezig om laaggeletterdheid terug te dringen.

Laaggeletterdheid is

Laaggeletterden hebben moeite met het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om de eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. Deze definitie gaat uit van een functionele invulling van taal- en rekenvaardigheden, namelijk de vaardigheden die essentieel zijn voor het begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie die we in het dagelijks leven en op het werk tegenkomen.

Werkzaak screent nieuwe klanten op laaggeletterheid

In 2018 startte Werkzaak Rivierenland de pilot laaggeletterdheid aan de poort. Met de poort bedoelen we de binnenkomst van nieuwe werkzoekenden. Monique van der Veken is Senior werkcoach en nauw betrokken bij de aanpak van laaggeletterheid bij Werkzaak. Ze vertelt over de aanpak.

Waarom eigenlijk screenen bij binnenkomst?

Monique: ‘Het is zo simpel als het is. Je moet ergens beginnen en dit leek ons heel logisch. Onze werkcoaches aan de poort hebben regelmatig contact met de nieuwe werkzoekenden van Werkzaak. In die toch bestaande contactmomenten konden we het screenen eenvoudig meenemen. Groot voordeel is dat het daardoor gelijk onderdeel is van het bestaande werkproces. En we snel konden starten.’

Omdat de werkcoaches een cruciale rol hebben, zijn zij in april 2018 getraind door Stichting Lezen & Schrijven in:


 • Herkennen laaggeletterdheid
 • Werken met de Taalverkenner
 • Laaggeletterdheid bespreekbaar maken
 • Omgaan met weerstand
 • Rollenspel met acteur

Monique: ‘We hebben de echte start een officieel tintje gegeven met een Kick-off. Zodat alle medewerkers nog eens gezamenlijk een goede uitleg over achtergrond en bedoeling kregen.


Met elkaar konden de ervaringen in de training gedeeld worden en we keken naar aandachtspunten in het werkproces en de registratie in ons systeem. Omdat het een pilot is en omdat we bij Werkzaak graag leren van wat we doen is er ook gesproken over de evaluatie en het vervolg.

En hoe gaat het nu verder?

Monique: ‘We zetten vervolgstappen met het zittende bestand. Andere werkcoaches krijgen de instructie. Hiervoor willen we een filmpje inzetten. Elke werkcoach kan dan zijn eigen moment voor de instructie bepalen.


We bekijken ook hoe we de voortgang borgen. Denk aan doorverwijzen, opnemen in Plan van Aanpak, resultaten meten, etc.

Hoe screenen we dan?

 • Wie? iedereen behalve als een werkzoekende een MBO 3-niveau diploma of hoger heeft
 • De werkcoach bespreekt de uitslag met de werkzoekende en als dat nodig is verwijst hij deze naar de juiste Taalaanbieder.
 • De contactpersoon bij de taalaanbieder bepaalt samen met de werkzoekende het traject.
 • De (geringe) kosten zijn voor de werkzoekende.

Eerste ervaringen werkcoaches:

 • Maatwerk: sommigen vallen in de doelgroep maar niet het juiste moment om te screenen (bv psychische problemen, blijf van mijn lijf huis). Taalverkenner wordt dan op een later afgenomen.
 • Afname Taalverkenner: positieve reacties/van zelfsprekend, heel meewerkend.
 • Doorverwijzen: Groot netwerk met Taalaanbieders, 1 overzicht van Taalhuizen (up-to-date), verkregen van Stichting Lezen en Schrijven.
 • Sturen op zelfredzaamheid, zelf oppakken à werkzoekende neemt zelf contact op. Als het een werkzoekende niet lukte om zelfstandig contact op te nemen met een Taalaanbieder dan wordt de rol van de werkcoach actiever. In de ingebouwde evaluatiemomenten komt dit ook aan de orde. Blijkt de laaggeletterdheid een belemmering voor de re-integratie? Dan kan het deelnemen aan een taaltraject als verplichting in het Plan van Aanpak komen.
 • Mooie bijkomstigheid: de kennis van werkcoaches wordt benut in de huidige caseload!!

Soms wordt niet doorverwezen

 • Werkzoekende geeft aan voldoende vaardigheden te hebben om aan het werk te gaan en ondervindt zelf geen enkele noodzaak. De werkcoach bewaakt dit.
 • Een werkzoekende is tijdens de activeringsperiode direct uitgestroomd naar werk

Aantal geregistreerd

321

Percentage laaggeletterd

18%

Percentage doorverwezen naar taalaanbieder

6,3%