Open leercentrum
voor laaggeletterden bij Werkzaak

Ontwikkelen medewerkers
in open leercentrum
van Werkzaak

Bij Werkzaak werken circa 300 mensen in de productiehallen. Deze medewerkers hebben individuele ontwikkeltijd en besteden een deel van hun werktijd aan ontwikkelen.

Medewerkers kunnen eerst de Taalverkenner doen om de taalvaardigheid in beeld te brengen.


Laaggeletterde medewerkers krijgen de kans om via e-learning aan taal en digitale vaardigheden te werken. Ze kunnen ook naar andere trajecten om aan hun taalvaardigheid te werken. Het Open leer centrum brengt de medewerkers in contact met een passend aanbod.

Uit onderzoek blijkt dat aanpak laaggeletterdheid al na een half jaar impact heeft op het leven van het individu, de laaggeletterde zelf.


  • 70% kan taalvaardigheden beter toepassen
  • 50-65% toename sociale inclusie
  • 53% voelt zich psychisch gezonder
  • 39% voelt zich fysieke gezonder
  • 20-35% heeft een betere arbeidsmarktpositie