Feiten en cijfers

Wie zijn deze
laaggeletterden?

Iedereen die onder het taalniveau 2F presteert, is laaggeletterd en

heeft moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden of een combinatie.

De Algemene Rekenkamer (2016) berekende op basis van de cijfers van de OESO uit 2012 hoeveel mensen moeite hebben met taal en/of rekenen.


 • Ongeveer 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar
 • 700.000 mensen ouder dan 65 jaar

Laaggeletterdheid onder beroepsbevolking in Rivierenland

 • Tiel: 16%
 • Zaltbommel & Maasdriel: 13 - 16%
 • Culemborg & Buren: 11 - 13%
 • Neder-Betuwe & West Maas en Waal: 8 - 11%
 • Lingewaal, Neerijnen & Geldermalsen: 5 - 8%

Zeer diverse groep

De groep laaggeletterden is zeer divers, niet alleen in leeftijd, maar ook qua geslacht en herkomst. Binnen de groep van 16 tot 65 jaar blijkt dat laaggeletterdheid toeneemt naarmate mensen ouder worden. Op basis van beschikbare gegevens over laaggeletterdheid bij ouderen in Duitsland schatten we in dat er in Nederland rond de 700.000 laaggeletterde 65-plussers zijn. Dit komt neer op 25,2% laaggeletterden in deze leeftijdscategorie.

Weetjes

 • 1,7 miljoen vrouwen (15-65 jaar) zijn laagopgeleid:

- 624.000 van hen werken

- meer dan 1 miljoen van hen werken niet

 • Laagopgeleide mannen werken vaker dan laagopgeleide vrouwen
 • Laagopgeleide vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig (73%) dan laagopgeleide mannen (41%)
 • In vergelijking met referentielanden is in Nederland de achterstand in taal en rekenen bij vrouwen groter dan bij mannen

Kosten laaggeletterdheid

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat kost de maatschappij ongeveer 1,13 miljard euro per jaar. Deze kosten komen voor rekening van de laaggeletterden zelf, de werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid. De kosten voor laaggeletterden (16-65 jaar) komen neer op 575 euro per jaar per persoon. Daarnaast kost het de overheid en de zorgverzekeraars 257 miljoen euro.

Dit komt door:

 • extra ziekenhuisbezoek (250 miljoen euro)
 • huisartsbezoek (7 miljoen euro)

Bovendien kost het de maatschappij 292 miljoen euro door:

 • gemiste belastinginkomsten (80 miljoen euro)
 • meer bijstandsuitkeringen (117 miljoen euro)
 • kosten rondom armoede (95 miljoen euro)

Percentage
laaggeletterden
per sector