Blik op
de toekomst

Werkzaak startte in 2018 met...

Elfriede: ‘De werkgevers geven ons ook inzicht in toekomstige vraag naar medewerkers. Dit leidde tot 8 leerwerkroutes. Met leerwerkroutes krijgen werkzoekenden een kans om een vak te leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. De werkzoekende kiest zijn route naar een baan, Werkzaak Rivierenland coacht. In de werkomgeving bij een werkgever leert en groeit de werkzoekende: zijn talent wordt ontdekt en ontwikkeld.

We kijken ook verder vooruit en verdiepen ons in thema’s van de toekomst zoals big data, digitalisering, robotisering, circulaire economie, sociaal ondernemerschap, migratie, welvaartverdeling, gezondheid & werk en een leven lang ontwikkelen. In 2019 bepalen we welke impact deze thema’s hebben op ons werk en hoe we daar bijdragen aan kunnen leveren. Natuurlijk in samenwerking en dialoog met betrokkenen uit de regio. Iets waar ik veel vertrouwen in heb. Een mooi voorbeeld is de verkenning op het gebied van duurzaamheid en werk. Waarin we actief in gesprek willen gaan met partners die betrokken zijn bij duurzame energie, denk aan leveranciers van zonnepanelen. Een branche waar nieuwe banen ontstaan en veel werk is te doen.’

Dat werk goed doet én
straalt van trots

Wat is een inclusieve maatschappij?

Ik leg het graag uit als een marathon waar je alleen wint als iedereen tegelijkertijd over de finish gaat. Terwijl jij soepel rent, kijk je steeds achteruit om te zien wie trager rent of loopt dan jij. Je steunt hen door te begrijpen waarom het zo is, en door de last mee te dragen (misschien heeft de ene een rugzak, de andere geen water, de andere een gebroken been…). Als iedereen dat doet, zal de eerste (wie het ook is) sowieso de last meedragen van de laatste (wie het ook is).

Blik vooruit, verandering hoort erbij

Elfriede: ‘Je kunnen aanpassen aan veranderingen is een kwaliteit die steeds belangrijker wordt. Mensen reageren van nature soms afwerend op veranderingen. Ik denk dat het essentieel is om mensen voor te bereiden op omgaan met veranderingen. Als je iemand goed door een verandering heen coacht leidt het vaak tot persoonlijke ontwikkeling. Dat heb ik gezien bij medewerkers van de sociale werkvoorziening. Hun werkplek, waar ze soms al 40 jaar kwamen, verhuisde in 2017 naar ons pand in Geldermalsen. Een grote verandering. We gaven ze training om met het openbaar vervoer te gaan reizen naar de nieuwe plek.

Het lijkt misschien iets kleins. Toch leidde het bij individuele medewerkers tot een doorbraak. Ze ontdekten dat ze mobieler kunnen zijn en daardoor onafhankelijker. In dit spectrum zoeken wij naar mogelijkheden om mensen zelf inzicht te geven in hun ontwikkelmogelijkheden. En hoe mooi is het als een 50-plusser die lang intern bij ons werkte nu bij een reguliere werkgever is aangenomen. Dat werk goed doet én straalt van trots. En ook naar volle tevredenheid van de werkgever en de collega’s aan het werk is.


Onze aanpak wordt ook gezien in Nederland. We krijgen regelmatig vragen en bedrijfsbezoeken van collega-bedrijven uit het land. Nog vaker ontvangen we werkgevers uit Rivierenland om onder het genot van een kop koffie te sparren over de toekomst, de mogelijkheden, maatwerk en dienstverlening die wij kunnen bieden. Tot slot benadruk ik graag dat we altijd in onze mensen moeten investeren ook als de conjunctuur slecht is. Niemand hoeft op de bank te zitten.’


Elfriede Boer, MBA

Directeur