Realistische
verwachtingen
en positief
meedenken

Werkgeversdienst-
verlening en arbeidsmarkt-beleid

De Rivierenlandse werkgevers zijn onze partners om werkzoekenden een kans te bieden. Dit is wederkerig want onze talenten zijn een oplossing voor het personeelstekort van nu en in de toekomst.

Wij zetten actief in op deze relaties met veel contactmomenten en we organiseren per jaar tientallen activiteiten, zoals de dag van de 1000 voorbeelden, werving en selectie bijeenkomsten voor de fruitpluk en het project leve(n) lang Gelders vakmanschap. Ook ontwikkelden we in 2018 de opleiding Cultuurproof om werkgevers voor te bereiden op medewerkers met een andere achtergrond. Wij dragen de inclusieve maatschappij actief uit en ondersteunen en adviseren werkgevers om daaraan bij te dragen.

Onze talenten zijn een oplossing voor het personeelstekort van nu en in de toekomst...

Kleine en grote werkgevers denken positief mee

Veel werkgevers, van klein tot groot, denken positief met ons mee. Onze accountmanagers gaan het gesprek aan over vooroordelen en nemen barrières weg. Als een werkgever met onze talenten heeft kennis gemaakt en heeft ervaren hoe Werkzaak voor begeleiding en ondersteuning zorgt zijn ze meestal om en nemen (meer) mensen via ons aan.

Voorbeelden uit Rivierenland

Werkgevers hebben hoge verwachtingen van werkzoekenden en we blijven uitleggen dat die verwachting voor een deel van onze werkzoekenden terecht zijn en voor een ander deel niet. We noemen enkele voorbeelden:

Blokker

Bij Blokker ontstaat een mooie omslag omdat ze echt kansen zien om met statushouders te werken.

Itho Daalderop

Itho Daalderop steekt veel energie in onze talenten waardoor ze zich op hun plek voelen en goed werk afleveren. In die prettige omgeving komen de talenten ook tot bloei en zij blijken tot meer in staat dan in eerste instantie werd gedacht.

Van der Valk

We waarderen de samenwerking met Van der Valk Tiel, waar we goede gesprekken voerden over realistische verwachtingen: bijvoorbeeld dat ons talent echt maximaal 300 eitjes op een dag kan bakken daar waar iemand anders er 400 kan bakken.

Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland is de grootste werkgever voor lager en middelbaar onderwijs en zet vacatures eerst uit via Werkzaak. Dit is halverwege 2018 in een samenwerkingsovereenkomst met UWV, het ziekenhuis en Werkzaak vastgelegd.

Aannemersbedrijfs Smits

Een ander opvallende overeenkomst werd gesloten met aannemersbedrijf Smits uit Zaltbommel: 19 detacheringen hebben we omgezet naar een vast dienstverband. Deze medewerkers vallen onder de Banenafspraak uit de Participatiewet. Met deze unieke samenwerking hopen aannemersbedrijf Smits, de gemeente en Werkzaak een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten en werkgevers.