Leerwerkroutes

Leerwerkroutes spelen in op de vraag van de markt

Met leerwerkroutes krijgen werkzoekenden een kans om een vak te leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. De werkzoekende kiest zijn route naar een baan, Werkzaak Rivierenland coacht. In de werkomgeving leert en groeit de werkzoekende: zijn talent wordt ontdekt en komt tot bloei. De werkcoach volgt samen met de leermeester de ontwikkeling. Werkgevers bieden de werkplek in de echte werkomgeving. Met de leerwerkroutes spelen we in op de toekomstige behoefte aan personeel bij het bedrijfsleven in Rivierenland.

De start in 2017

In 2017 startte onze leerwerkroutes. Een kansrijke aanpak waarbij werkzoekenden hun intrinsieke motivatie vinden en zich met een maatwerk traject naar werk ontwikkelen. Waarbij de één aan 6 maanden genoeg heeft en anderen 2 jaar nodig hebben om uiteindelijk volledig naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan.

8 leerwerkroutes

Aan het einde van 2017 waren er 8 leerwerkroutes in bedrijf:

  • Horeca
  • Groen
  • ICT
  • Schoonmaak
  • Techniek
  • Transport & Logistiek
  • KCC
  • Zorg

De visie

De ontwikkelde leerwerkroutes zijn maatwerk en opgesteld vanuit de visie van Werkzaak Rivierenland, 'Talent werkt voor Rivierenland'.

Met een Wajong- of
WIA-uitkering ook naar de leerwerkroutes

Het UWV doet mee met de leerwerkroutes. Hierdoor komen mensen met een Wajong- of WIA-uitkering ook in aanmerking voor de leerwerkroutes.De opzet van de leerwerkroutes kan voor deze groep een belangrijke bijdrage leveren in de route naar werken.

Uitbreiding met deze doelgroep draagt bij aan de doelstellingen en financiële haalbaarheid. Deze aanvulling is in de eerste helft van 2018 voorbereid door Werkzaak in overleg met UWV. De uitvoering start in de tweede helft van 2018.

Voor UWV is een goede samenwerking in de regio van groot belang om werkzoekenden aan een baan te helpen. Vooral mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben deze extra inzet nodig. Deelname aan de leerwerkroutes in Rivierenland is daarvan een mooi voorbeeld.

Per leerwerkroute kunnen er vier tot acht mensen met een UWV-uitkering deelnemen. Hierbij hebben Werkzaak en UWV afspraken gemaakt voor een soepele werkwijze. Heldere afspraken leiden tot de meest passende leerwerkbaan voor de werkzoekende, wat direct bijdraagt aan de gezamenlijke doelstelling van Werkzaak en UWV: talenten naar werk begeleiden.

Dit is het!

John is bijna 60 en werkte zijn leven lang succesvol in administratieve functies. Tot hij zonder werk kwam te zitten en geen nieuwe baan kon vinden. Hij besloot via de leerwerkroute Zorg een overstap te maken. Nu is hij succesvol deelnemer en een fantastische aanwinst voor Betuwezorg. Kijk en luister naar zijn enthousiaste verhaal. Iedereen heeft meerdere talenten.