Iedereen doet
mee en verdient
een kans

Vanaf de start heb ik met Werkzaak Rivierenland een droom: iedereen doet mee en verdient een kans. En daar is de hele samenleving bij nodig en bij gebaat. Geen makkelijke droom om uit te voeren. Wel een fantastische uitdaging waar de afgelopen drie jaar belangrijke stappen in zijn gezet. Ik opereer graag openhartig en direct. En altijd in samenwerking met onder andere werkgevers, gemeenten en opleidingsinstanties. Ik wil iedere werkzoekende in Rivierenland het vertrouwen geven dat ‘ie er toe doet.

Iedereen heeft recht op ertoe te doen

Een werkzoekende komt niet met slingers bij ons binnen. Vaak overheerst bij hen het gevoel te hebben gefaald en minder te zijn. Of ze hebben er last van dat ze een beperking hebben, bijvoorbeeld omdat iemand een slecht functionerende arm of een lager IQ heeft. Anderen twijfelen aan zichzelf omdat ze ooit door stress uitvielen. Kortom mensen die zich vaak minder voelen. En dat is precies waardoor zelfvertrouwen, respect en gelijkwaardigheid uit beeld zijn. Kenmerken die juist nodig zijn om weer aan een baan te komen. Daar zet Werkzaak zich voor in.


We hebben inmiddels vele mooie voorbeelden van werkzoekenden die met coaching vanuit Werkzaak grote stappen maakten. Dan zie je mensen trots op zichzelf zijn. Het is soms verbazingwekkend hoe snel dat kan gaan. Belangrijk ingrediënt is oprechte aandacht, goed luisteren en van daaruit maatwerk aanbieden in een route naar werk, respectvolle behandeling geven en kijken naar wat iemand kan. En dat alles binnen de regelgeving die de overheid ons voorschrijft.

Dan zie je mensen trots zijn op zichzelf

Directie Werkzaak: Stef Visser, Elfriede Boer en Codrik van de Wetering

Rivierenland heeft heel betrokken werkgevers

We kunnen ons werk nooit alleen doen. De Rivierenlandse werkgevers zijn onze partners om werkzoekenden een kans te bieden. Dit is wederkerig want onze talenten zijn een oplossing voor het personeelstekort van nu en in de toekomst. Afgelopen drie jaar spraken we veel werkgevers die positief met ons meedenken, van klein tot groot. We merken dat we soms wel vooroordelen en barrières moeten wegnemen. Als een werkgever met onze talenten heeft kennisgemaakt en heeft ervaren hoe Werkzaak voor begeleiding en ondersteuning zorgt zijn ze meestal om en nemen meer mensen via ons aan. Ik vind het belangrijk dat werkgevers het gedachtegoed van de inclusieve maatschappij omarmen. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. De van huis uit zeer commerciële bedrijven hebben hoge verwachtingen en moeten we wel blijven uitleggen dat die verwachting voor een deel van onze werkzoekenden terecht zijn en voor een ander deel niet.


Zo zagen we bij Blokker een mooie omslag ontstaan omdat ze echt kansen zien om met statushouders te werken en dit in goede banen willen leiden. Itho Daalderop moet het hebben van kwaliteit en steekt veel energie in onze talenten waardoor zij zich op hun plek voelen en goed werk afleveren. In die prettige omgeving komen de talenten ook tot bloei en kunnen mensen meer dan in eerste instantie werd gedacht. We waarderen de samenwerking met Van der Valk Tiel, waar we goede gesprekken voerden over realistische verwachtingen: dat ons talent echt maximaal 300 eitjes op een dag kan bakken daar waar iemand anders er 400 kan bakken. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen aan het werk kan en er toe doet. En zo kan ik nog vele mooie voorbeelden van werkgevers noemen, groot en klein.


Wij werken op het snijvlak van commerciële doelen met harde cijfers en maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven naar meer sociaal ondernemerschap in Rivierenland. Het is uiteindelijk ook weer hard te maken dat een werkloze ons allemaal geld kost. Naast de kosten van de uitkering worden mensen zonder baan sneller ongelukkig en daardoor makkelijker ziek of kunnen voor andere problemen in de maatschappij zorgen.


Ik wens u veel lees- en kijkplezier met onze terugblik op 2018. Ondertussen is onze blik op de toekomst gericht. Daar leest u ook nog over.Elfriede Boer, MBA

Directeur