Project verbinding
GGZ-Werk

Werk draagt bij aan het behoud van gezondheid en het herstel van psychisch kwetsbaren. Reden om de samenwerking rond psychische kwetsbaarheden een flinke impuls te geven in de Regio Rivierenland met het project Verbinding GGZ - Werk. Psychisch kwetsbaren kunnen succesvol aan het werk met individueel maatwerk en ondersteuning. Samenwerken en beschikken over voldoende kennis zijn dan essentieel.

Strikt genomen is iedereen psychisch kwetsbaar

Van containerbegrip naar maatwerk

Psychische kwetsbaarheid omvat alles van lichte tot ernstige psychische aandoeningen. Van stressklachten tot en met ernstige psychiatrische stoornissen. De ernst van een aandoening is van belang voor het bepalen van de beste aanpak en begeleiding.

Bijna nooit is de situatie statisch. Meestal wisselen goede en slechte perioden zich af, inclusief de lichte of ernstige klachten. Aandoeningen ontwikkelen zich positief of negatief door allerlei factoren. Werk is een belangrijke factor. Het betekent dat mensen soms wel, soms niet, of gedeeltelijk kunnen werken.

Cijfers in Rivierenland

50%

50% van de cliënten van Werkzaak Rivierenland geeft aan bij de start van een traject, lichamelijke en psychische, alleen psychische klachten, en/of verslavingsproblemen te hebben (gehad).

Cijfers in Rivierenland

46%

Casemanagers schatten op basis van vragenlijsten en interviews, dat het percentage cliënten met lichamelijke en psychische klachten, of alleen psychische klachten 46% is.

Spelers

Het project Verbinding GGZ - Werk in Rivierenland is per 1 januari 2018 gestart. UWV is landelijk de initiatiefnemer. De Gemeente Tiel is als centrumgemeente de ontvanger van het subsidie in Rivierenland. Werkzaak Rivierenland is de coördinerende organisatie. Rik Bijl is aangetrokken als coördinator.


De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van UWV, de gemeenten Culemborg, Tiel, Zaltbommel, Pro Persona, RIBW en Werkzaak Rivierenland.


De gemeenten Maasdriel, Geldermalsen, Neerijnen, West Maas en Waal zijn betrokken in de uitvoering, net als Iriszorg. Met Reinier van Arkel (de instelling voor GGZ en beschermd wonen in de Bommelerwaard) is op uitvoerend niveau contact gelegd. Zinziz heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd in juni.