Duurzaamheid

Duurzaamheid
biedt
werkkansen

Werkzaak Rivierenland onderzoekt mogelijkheden voor werkgelegenheid in de duurzaamheidbranche. Werkzaak zet nadrukkelijk in op samenwerken en krachten bundelen in deze nieuwe branche. Vanuit de United Nations ligt er een wereldwijde uitdaging om zorgvuldig met ons klimaat om te gaan. Dat levert lokaal veel nieuw werk op in de bouw- en installatietechniek. Door samen te werken kunnen kansen voor ondernemers, burgers en werkzoekenden optimaal benut worden.

Plannen in de regio

De Regio Rivierenland wil haar energievoorziening in de komende decennia ingrijpend veranderen. Van de meest energieslurpende regio in Gelderland naar een energieneutrale regio met in eigen regio opgewekte energie. Dit biedt lokale kansen voor de economisch en werkgelegenheid.

In Rivierenland kennen we een mooi palet van duurzaamheidsinitiatieven

De 5 O's: ondernemers, overheid, onderzoek & onderwijs, organisaties en ondernemende burgers werken samen. Dit is het nieuw speelveld van de toekomst. Om de Regionale energietransitie mogelijk te maken is in dit nieuwe speelveld intensieve samenwerking nodig.

Werkzaak onderzoekt de kansen in Rivierenland

Vraag werkgevers, innovatieve ontwikkelingen, circulair, duurzaam, sociaal, inclusieve samenleving en een leven lang ontwikkelen:


  • Wat zijn de beroepen van de toekomst?
  • Hoe maken we verbinding met al deze partijen op het nieuwe speelveld?
  • Welke kansen pakken we voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • Hoe kunnen we sociaal ondernemerschap en waardecreatie een boost geven?

Belangrijkste punten Werkzaak

  • Wat gebeurt er in de regio in de samenwerking
  • Werk creëren
  • Duurzaamheidsdoelen lokaal realiseren

“Werkzaak gaat actief ‘de boer op’ ”