Medewerkers zijn het bedrijf

Talent
wil werken

Werkzaak Rivierenland maakte een bedrijfsfilm die raakt. Voor de opnamen werkten we met onze werkzoekenden en medewerkers. Het maken van deze film bracht bij hen iets moois te weeg. De film legt uit waar Werkzaak voor staat.


"En dan zie je onbenut talent tot wasdom komen"